Infrastruktuurin tietoturva

Olemme erikoistuneet niin julkisen kuin yksityisen infrastruktuurin tietoturvaratkaisujen kanssa työskentelyyn. Suunnittelemme ja toteutamme tietoturvan määrittelyn, suunnittelun, koulutuksen ja teknisen toteutuksen.

"Näissä asioissa luottamus tekijään on tärkeintä. Renoun asiantuntijaan olemme aina voineet luottaa."
Matti
IT asiantuntija

Asiakkaan luottamus menetetään vain kerran

Kun jotain tapahtuu niin on jo liian myöhäistä. Korjaamme toki vahinkoja erittäin tehokkaasti, mutta mieluiten suunnittelemme järjestelmänne proaktiivisesti vaaditulle tietoturvatasolle. Toimimme riippumattomana toimijana.

Ota yhteyttä ja jatketaan keskutselua

Automaatiot usein haavoittuvaisia

Kokemuksemme perusteella automaatiojärjestelmissä on usein tietoturvaaukkoja, joiden olemassaoloa ei yhtiössä tunnisteta. Voimme tehdä teille omaan järjestelmäänne liittyvän toimenpidelistan, jolla järjestelmän suojaustaso saatetaan teidän tai meidän toimesta riittävälle tasolle.

Inhimillistä tekijää unohtamatta

Tavoitteenamme on hyvässä hengessä saattaa tietoturvan taso vaaditulle tasolle siten, että koko organisaatio osaa toimia tason vaatimalla tavalla ja ymmärtää miksi niin tehdään tulevaisuudessa. Lähestymme asiaa erityisesti neuvonnan ja koulutuksen kautta. Emme halua selvityksissämme etsiä syyllisiä tietoturvahaavoittuvuuksille. 

Tietoturvan monet tasot

Reaktiivisesta proaktiiviseksi

Tietoturva-asioiden käsittely proaktiivisesti on merkittävästi helpompaa ja stressittömämpää kuin reaktiivisesti. Meidän ratkaisumme vievät teidät proaktiiviseen suuntaan.

Verkkonäkyvyys ja osumapinta-ala

Verkkopalvelujen näkyvyys, julkisuus ja niihin liittyvät vaikutuspinta-alat ovat kriittisiä tekijöitä palveluiden sekä niiden suojauksen suunnittelussa.

Levossa olevan tiedon suojaaminen

Puhetta tietoliikenteen suojaamisesta käydään intensiivisesti. Suurin osa tiedosta makaa kuitenkin jossain käyttämättömänä suurimman osan aikaa. Kenellä on siihen pääsy ja miten sen suojaus sekä salaus on järjestetty?

Liikkuvan tiedon suojaaminen

Palveluiden käyttöön liittyy tiedon käyttöä ja hallintaa useilla erilaisilla päätelaitteilla eri tasoisissa verkoissa. Liikkuvan tiedon sisällön ja viestin salaaminen on yhtä tärkeää kuin vastaanottajan ja lähettäjän varma tunnistaminen.

Käyttäjien tunnistaminen

Käyttäjän tunnistaminen vaadittavalla tarkkuudella on palveluiden käyttämisen kannalta yksi keskeisimpiä toimintoja. Vaadittavan tarkkuuden määräävät tiedon suojaustarpeen lisäksi lait ja asetukset.

Salausavainten hallinta

Järjestelmien muuttuessa monimutkaisemmiksi tarvitaan joustavia ja turvallisia menetelmiä salausavainten hallintaan. Määrittelemme mielellämme teidän tarpeeseen sopivan ratkaisun.

LATAA TIETOTURVAN TARKISTUSLISTA

Lataa ilmainen tietoturvanne tarkistuslista, jonka avulla pääset itse nopeasti kartalle tietoturvanne todellisesta tasosta.